கண்ணீரேனம்மா – KANNEERAY NAMMA

கண்ணீரேனம்மா – KANNEERAY NAMMA

கண்ணீரேனம்மா
கருணையின் இயேசு உன்னை
விடமாட்டாரம்மா
கவலை வேண்டாம்மா
கருணையின் இயேசு உன்னை
விடமாட்டாரம்மா

கருணை காட்டி
கலக்கம் நீக்கி -2
இயேசே துணையம்மா – கண்ணீரேனம்மா

உனக்கொன்றும் இல்லையே
கொண்டுவர் இல்லையே
நிந்தித்தே உன்னை
அவமானம் செய்தாரா
தலையெழுத்து இதுதானோ
அடுத்தென்ன நடக்குமோ
நாளைக்கு நடப்பதை
சிந்தித்து கலக்கமா

கலங்காதே என்ற இயேசு
வார்த்தையை மறந்தாயா
மாறாவாய் மதுரமாய்
மாற்றினார் கண்டாயே -2 – கண்ணீரேனம்மா

உனக்காறும் இல்லையே
ஏதும் செய்ய இயலாது
சொல்லிலே உன்னை
சோர்ந்திட செய்தாரா
பூட்சிதான் நீயென
எப்பொழுதும் இப்படித்தான்
என் வாழ்க்கை மாறாதென்று
உன் வாழ்வில் நினைத்தாயா

இருக்கிறேன் என்ற இயேசு
வார்த்தையை மறந்தாயா
கண்ணீரை நாட்டிமாய்
மாற்றுவார் பார்ப்பாயே – 2 – கண்ணீரேனம்மா

KANNEERAY NAMMA
KARUNAYIN YESU UNNAI VIDAMATTARAMMA
KAVALAI VENDAMMA
KARUNAYIN YESU UNNAI VIDAMATTARAMMA
KARUNAI KAATTE
KALAKKAM NEEKKI
YESAY THUNAI AMMA


UNNAKKENDRU ILLAYAE
KONDUVARA VILLAYAE
NINDHTHEY UNNAI
AVAMAANAM CHEY DHAARO (OR) CHAIDHAARA
THALA YELUTHU IDHU DHAANO(OR) IDHHU DHHANEY
ADUTHEYNNA NADAKKUMO
NAALAI NADAPPADHAI
SINDHUTTHU KALAKKAMAA
KALANGAA DHEY YENDRA YESU VAARTHAYAI
MARANDHAAYAA
MAARAVAI MADHURAMAAI
MAATTREENAAR KANDAYE
KANNEERAY NAMMA


UNAKKARUM ILLAYAE
EDHUM SEYYA EYALAADHU
SOLLEEYAE UNNAI
SORNDHIDA CHAIDHAARAA
POOTCHI DHAAAN NEEYANA
EPPOLUDHUM IPPADITHAAN
ENN VAALKKAI MAARAADHENDRU
UN VAALVIL NINAITHAAYO (OR) NINAITHAAYAA
IRUKKEERAYN ENDRA YESUVIN VAARTHAYAI
MARANDHAAYAA
KANNEERAI NAATYAMAAI MAATTRUVAAR PARPAAYE

 

 

Leave a Comment