நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் – Neasipen Neasipen


நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் – Neasipen Neasipen

நேசிப்பேன் நேசிப்பேன்
என்னை நேசிக்கும் தெய்வமே
நம்புவேன் நம்புவேன்
என் வாழ்நாள் முழுவதும்

நேசிப்பேன் நேசிப்பேன்
என்னை நேசிக்கும் தெய்வமே
நம்புவேன் நம்புவேன்
என் வாழ்நாள் முழுவதும்

என்னை நேசிக்கும் தெய்வமே
என் துதிக்குப் பாத்திரரே
என்னை நேசிக்கும் தெய்வமே
என் துதிக்குப் பாத்திரரே

மகிமை உம்மகே மாட்சிமை உமக்கே-2

இதுவரை நடத்தினர்
தாயின் கருவில் என்னை அறிந்தீர்
அழைத்தவர் நடத்துவார், நிறைவாக நடத்துவார்

இதுவரை நடத்தினர்
தாயின் கருவில் என்னை அறிந்தீர்
அழைத்தவர் நடத்துவார், நிறைவாக நடத்துவார்

காத்திருந்து பெலன் பெறுவேன்
கழுகுப்போல எழும்புவேன்
காத்திருந்து பெலன் பெறுவேன்
கழுகுப்போல எழும்புவேன்

மகிமை உம்மகே மாட்சிமை உமக்கே-2

Neasipen Neasipen
Ennai Neasipen Deivamae
Nambuvean Nambuvean
En Vaalnaal Muluvathum

Ennai Neaskkim Deivame
En Thuthikki Paathirarae
Ennai Neasikkum Deivame
En Thuthiku Paathirarar

Magimai Umakkae
Maatchimai Umakkae

Ithuvarai Nadathineer
Thaayin Karuvin Ennai Arintheer
Azhaithavar Nadathuvaar
Niraivaaga Nadathuvaar

Kaathirunthu Belam Peruvean
Kazhugu Pola Ezhumpuvean
Kaathirunthu Belan Peruvean
Kazhugu Pola Ezhumpuvean

Leave a Comment