ராஜாதி ராஜன் தேவாதி தேவன் – Rajathi Rajan Devathi Devan

ராஜாதி ராஜன் தேவாதி தேவன் – Rajathi Rajan Devathi Devan

ராஜாதி ராஜன் தேவாதி தேவன்
அதிசயமானவரே – இயேசு
விடுவித்துக் காப்பவரே (2)
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா (2)

செம்மறி ஆடு கூட்டம் நாங்க
இயேசுவின் பின்னே சென்றிடுவோம் (2)
பலவித சோதனை வந்தாலும்
எதுவும் எங்கள அசைப்பதில்லை (2)

என்னைப் பெலப்படுத்தும் கிறிஸ்துவினால்
எல்லாவற்றையும் செய்ய பெலனுண்டு (2)
பாடிடுவோம் துதித்திடுவோம்
சாத்தான மிதித்திடுவோம் (2)

ஆட்டுக்குட்டி இரத்தத்தாலே தோய்க்கப்பட்டோம்
தோய்த்து நாங்கள் வெளுக்கப்பட்டோம் (2)
கழுகு போல பெலனடைந்து
கர்த்தருக்குள் பறந்திடுவோம் (2)

Rajathi Rajan Devathi Devan
Adisayamanavare – Yesu
Viduvithu kappavarae-2
Allelujah Allelujah
Allelujah Amen Allelujah -2

Semmari Aadu koottam Naanga
Yesuvin Pinnae Sentriduvom-2
Palavitha Sothanai Vanthalum
Yethuvum Engala Asaipathillai-2

Ennai Belapaduthum Kristhuvinaal
Ellavattraiyum Seiya Belanundu -2
Paadiduvom Thuthithiduvom
Saathana Mithithiduvom-2

Aattukutti Rathathalae Thoikkapattom
Thoithu Naangal Velukkappattom-2
Kazhuku pola belanadainthu
Kartharukkul Paranthiduvom – 2

Leave a Comment