வேலைக்காரனின் கண்கள் எஜமானின் – Velaikaranin Kangal Ejamanin

வேலைக்காரனின் கண்கள் எஜமானின் – Velaikaranin Kangal Ejamanin

Lyrics:

வேலைக்காரனின் கண்கள் எஜமானின் கரங்களை நோக்கும்
வேலைக்காரியின் கண்கள் எஜமாட்டி கரங்களை நோக்கும்
நீர் இரக்கம் செய்கின்ற வரையில்
நீர் இரக்கம் செய்கின்ற வரையில்
நான் உம்மை நோக்கி இருப்பேன்
நான் உம்மை நோக்கி இருப்பேன்
உந்தன் கரத்தை அல்ல என் தேவா
உந்தன் முகத்தை நோக்கி இருப்பேன்
உந்தன் கரத்தை அல்ல என் தேவா
உந்தன் முகத்தை தேடுகிறேன்

வேலைக்காரனின் கண்கள் எஜமானின் கரங்களை நோக்கும்
வேலைக்காரியின் கண்கள் எஜமாட்டி கரங்களை நோக்கும்

1) எனக்கு இரக்கம் செய்யும் தேவா
என் நிந்தை மாற்றுகின்ற நாதா
எந்தன் நீதி எல்லாம் கந்தை
உந்தன் சிந்தை என்னில் தாரும் (2)
எந்தன் நீதி அல்ல என் தேவா
உந்தன் இரக்கம் நாடுகிறேன்
எந்தன் நீதி அல்ல என் தேவா
உந்தன் இரக்கம் கெஞ்சுகிறேன்

2) என்னை வழிநடத்தும் தேவா
என்னை ஆட்கொண்ட நாதா
உந்தன் சித்தம் நான் செய்ய
உந்தன் கிருபை என்னில் தாரும் (2)
எந்தன் சித்தம் அல்ல என் தேவா
உந்தன் சித்தம் நாடுகிறேன்
எந்தன் சித்தம் அல்ல என் தேவா
உந்தன் சித்தம் கெஞ்சுகிறேன்

வேலைக்காரனின் கண்கள் எஜமானின் கரங்களை நோக்கும்
வேலைக்காரியின் கண்கள் எஜமாட்டி கரங்களை நோக்கும்
நீர் இரக்கம் செய்கின்ற வரையில்
நீர் இரக்கம் செய்கின்ற வரையில்
நான் உம்மை நோக்கி இருப்பேன்
நான் உம்மை நோக்கி இருப்பேன்

Velaikaranin Kangal Ejamanin Karangalai Nokkum
Velaikariyin Kangal Ejamatti Karangalai Nokkum

Neer Irakkam Seikindra Varaiyil
Neer Irakkam Seikindra Varaiyil
Naan Ummai Nokki Iruppen
Naan Ummai Nokki Iruppen

Unthan Karathai Alla En Deva
Unthan Mugathai Nokki Iruppen
Unthan Karathai Alla En Deva
Unthan Mugathai Nokki Thedukiren

Velaikaranin Kangal Ejamanin Karangalai Nokkum
Velaikariyin Kangal Ejamatti Karangalai Nokkum

1. Enakku Irakkam Seiyum Deva
En Ninthai Matrukindra Naatha
Enthan Neethi Ellam Kanthai
Unthan Sinthai Ennil Tharum
Enthan Neethi Alla En Deva
Unthan Irakkam Naadukiren
Enthan Neethi Alla En Deva
Unthan Irakkam Kenjukiren

2. Ennai Vazhi Nadathum Deva
Ennai Atkonda Naatha
Unthan Sitham Naan Seiya
Unthan Kirubai Ennil Tharum
Enthan Sitham Alla En Deva
Unthan Sitham Nadukiren
Enthan Sitham Alla En Deva
Unthan Sitham Kenjukiren

Velaikaranin Kangal Ejamanin Karangalai Nokkum
Velaikariyin Kangal Ejamatti Karangalai Nokkum

Neer Irakkam Seikindra Varaiyil
Neer Irakkam Seikindra Varaiyil
Naan Ummai Nokki Iruppen
Naan Ummai Nokki Iruppen

 

 

Leave a Comment